Sugárvédelmi mérések


A vizsgálatok az MSZ 824:2017 előírásai alapján történnek. A vizsgálat körülményeiről és eredményéről jegyzőkönyv készül.

A munkahely sugárbiztonsági mérése

  • Szórtsugárzás elleni védelem mérése átvilágítási üzemben.
  • Szórtsugárzás elleni védelem mérése felvételi üzemben.
  • Távolságvédelem alkalmazhatóságának vizsgálata.
  • Sugárforrásegység sugárvédelmi árnyékolásának ellenőrzése.

Egyéni sugárbiztonsági eszközök vizsgálata:

A vizsgálat a vizsgálóhelységben meglevő és használható sugárvédelmi eszközök állapotára terjed ki. A szükséges védőeszközöket a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (illetve módosításai) tartalmazzák.